Tailor Dương - nhà may uy tín và lâu đời tại Hà nội với 30 năm kinh nghiệm may đo tinh tế và khơi gợi tự tin trong bạn. Chúng tôi sử dụng chất liệu vải cao cấp và đa dạng, cùng đội ngũ chuyên nghiệp và tay nghề cao, đảm bảo mỗi sản phẩm đều mang lại sự thoải mái nhất và nâng tầm phong cách riêng của khách hàng.

Tailor Dương - nhà may uy tín và lâu đời tại Hà nội với 30 năm kinh nghiệm may đo tinh tế và khơi gợi tự tin trong bạn. Chúng tôi sử dụng chất liệu vải cao cấp và đa dạng, cùng đội ngũ chuyên nghiệp và tay nghề cao, đảm bảo mỗi sản phẩm đều mang lại sự thoải mái nhất và nâng tầm phong cách riêng của khách hàng.

Tailor Dương - nhà may uy tín và lâu đời tại Hà nội với 30 năm kinh nghiệm may đo tinh tế và khơi gợi tự tin trong bạn. Chúng tôi sử dụng chất liệu vải cao cấp và đa dạng, cùng đội ngũ chuyên nghiệp và tay nghề cao, đảm bảo mỗi sản phẩm đều mang lại sự thoải mái nhất và nâng tầm phong cách riêng của khách hàng.

Cửa hàng của chúng tôi

Cửa hàng của chúng tôi

107 - 109 Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam

107 - 109 Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam

Thời gian hoạt động:

Thứ 2 - Thứ 6: 9am - 8pm

Thứ 7 & CN: 10am - 7pm

Thời gian hoạt động:

Thứ 2 - Thứ 6: 9am - 8pm

Thứ 7 & CN: 10am - 7pm

duong@tailorduong.vn

+(84)912 302 682

duong@tailorduong.vn

+(84)912 302 682

Khách hàng của Tailor Dương

Khách hàng của

Tailor Dương

Trải nghiệm khách hàng tại Tailor Dương

Trải nghiệm khách hàng tại Tailor Dương

Trải nghiệm khách hàng tại Tailor Dương

Bài viết tham khảo

Bài viết tham khảo

  • "From Fabric to Finish: The Bespoke Journey"


    Read more

  • "The Art of Craft: Form Follows Function"


    Read more

107 - 109 Tây Sơn, Quang Trung,

Đống Đa, Hà Nội


Thời gian hoạt động:

Thứ 2 - Thứ 6: 9am - 8pm

T7 & CN: 10am - 7pm


duong@tailorduong.vn

+(84)912 302 682

107 - 109 Tây Sơn, Quang Trung,

Đống Đa, Hà Nội


Thời gian hoạt động:

Thứ 2 - Thứ 6: 9am - 8pm

T7 & CN: 10am - 7pm


duong@tailorduong.vn

+(84)912 302 682